Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο: δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο: δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης

Καμπράνης, Νικόλαος-Ιωάννης

Στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του Internet και αναφέρονται σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του. Έπειτα, αναλύεται η συνεισφορά του στην σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και κάποια βασικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση του Internet σε αυτήν. Στην συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση της ιστοσελίδας (site) του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, που επιλέχθηκε να αποτελέσει το δείγμα της έρευνας, αλλά και η αξιολόγηση των ιστοσελίδων (sites) των Παραρτημάτων που υπάγονται σε αυτό. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί, ότι ήταν αδύνατη η αξιολόγηση του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, καθώς η ιστοσελίδα του (site) παραμένει ανενεργή. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του δείγματος, αναφέρονται στο κυρίως κεφάλαιο όπου γίνεται η αξιολόγηση των ιστοσελίδων (sites). Στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων (sites), αναλύθηκαν παράμετροι που αφορούν τόσο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχουν οι ιστοσελίδες (sites) και επίσης καλύπτουν θέματα λειτουργικότητας, σχεδιασμού και άλλων τομέων. Συμπερασματικά, η ανάλυση των ιστοσελίδων (sites) απέδειξε ότι η απαίτηση για σωστή και αποτελεσματική πληροφόρηση, μέσα από σωστά κατασκευασμένες ιστοσελίδες (sites), ικανοποιείται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τις ιστοσελίδες (sites) του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, όσο και των υπολοίπων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.