Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος(ΑΕΠ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος(ΑΕΠ)

Βήττα, Ευαγγελία

Στο πρώτο μέρος του συγγράματος αυτού αναλύονται τα κυριότερα μακροοικονομικά μεγέθη. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται σύγκριση και γραφική παρουσίαση αυτής, των μεγεθών μεταξύ των ετών 1950-2000. Στο τρίτο μέρος ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση (τριμηνιαία) των διακυμάνσεων του ΑΕΠ και των βασικών συστατικών του κατά την περίοδο 2000-2004.

Thesis
NonPeerReviewed

Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.