Οι ώρες εργασίας σύμφωνα με το νόμο 2874/2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Οι ώρες εργασίας σύμφωνα με το νόμο 2874/2000

Καρράς, Γεώργιος
Κοκιούσης, Γεώργιος

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις ώρες εργασίας σύμφωνα με το νόμο 2874/2000. ο νόμος για τον οποίο ασχολούμαστε είναι αρκετά πρόσφατος με συνέπεια να μην είναι φανερά τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που έχει στην κοινωνία. Έτσι πέρα από την ευρεία έννοια της εργασίας (ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει κοινωνική ωφελιμότητα) απαντάται και μια στενότερη κοινωνικοοικονομική. Από συγκλίνουσες απόψεις δύο φαίνεται να είναι αναγκαία στοιχεία για το χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας ως εργασίας με τη στενή έννοια. Το ένα είναι η ύπαρξη κάποιας εξωτερικής πίεσης, στοιχείο που κάνει τη δραστηριότητα να παύει να είναι απλή ελευθερία. Και δραστηριότητες όμως από καθαρή εσωτερική παρόρμηση ( ζωγράφιση ενός πίνακα ), κατά το μέτρο που αποκτούν, περιοδικότητα ή κάποια έστω και χαλαρή δεσμευτικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, είναι από την άποψη αυτή εργασία. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αναγνώριση ης οικονομικής ωφέλειας για τους τρίτους που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε μορφή αμοιβής. Πρόκειται γα την εμπορευματική αξία που καλύπτει κάθε αμειβόμενη δραστηριότητα, και του μισθωτού και του ατομικά εργαζόμενου και του επιχειρηματία. ΓΓ αυτό δεν θεωρούνται συνήθως ως εργασία οι οικογενειακές, θρησκευτικές και κοινωνικές απασχολήσεις παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται από εξωτερική πίεση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η εργασία της νοικοκυράς, η μελέτη του φοιτητή κτλ. Η εργασία δεν αντιμετωπίστηκε συνήθως ως ενιαίο φαινόμενο. Η αντιπαράθεση αγροτικής και αστικής εργασίας υπήρξε η πρώτη κύρια μορφή διαφοροποίησης στην αξιολόγησή της . Η αντιπαράθεση πνευματικής και μη πνευματικής εργασίας, εξαρτημένης και ανεξάρτητης, επιβλήθηκε μεταγενέστερα και εξακολουθεί και σήμερα να επιβιώνει.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.