Η σπουδαιότητα του εξωτερικού εμπορίου στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η σπουδαιότητα του εξωτερικού εμπορίου στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Ζοργιάννου, Αναστασία

Η εργασία ασχολείται με το θέμα του εξωτερικού εμπορίου και το οφέλη του στην παγκόσμια οικονομία. Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών και η βελτίωση των μέσων διεθνούς μεταφοράς, σε συνδυασμό με την εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών και της επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα την έντονη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου εμπορευμάτων και υπηρεσιών της τελευταίας δεκαετίας. Η μορφή του εμπορίου και οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές γύρω από αυτό έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Εκτός από εμπορεύματα στην σύγχρονη οικονομία παρατηρείται η άνθηση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό στο παγκόσμιο εμπόριο. Η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των μέσων μεταφοράς, στην μαζική παραγωγή με χαμηλότερο κόστος και στην προσπάθεια των χωρών να το προστατεύσουν παίρνοντας κάποιες αποφάσεις για την προώθηση του. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν θεσπιστεί δασμολογικές συμβάσεις που αφορούν την ευνοϊκότερη μεταχείριση κάποιων εισαγόμενων εμπορευμάτων. Επίσης, με την θέσπιση πολυμερών συμβάσεων και επιμέρους συμφωνιών επιτεύχθηκαν διάφορες τελωνειακές ενώσεις ανάμεσα σε αρκετές χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξωτερικό εμπόριο
Παγκόσμια οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.