Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού = Fixed assets depreciation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού = Fixed assets depreciation

Τσικόγιας, Στέργιος

Στην εργασία θα αναλύσουμε τις αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού. Ενεργητικό ονομάζεται το σύνολο των οικονομικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται σε χρηματικές μονάδες και με τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει να επιτύχει τους σκοπούς της. Με άλλα λόγια , ενεργητικό είναι τα δεκτικά χρηματικής αποτίμησης μέσα δράσεως της επιχείρησης. Η λογιστική διακρίνει τα ενεργητικά στοιχεία από την άποψη του προορισμού τους, σε δυο μεγάλες κατηγορίες : Α) Πάγια, Β) Κυκλοφορούντο, Πάγια καλούνται τα περιουσιακά στοιχεία εκείνα τις επιχείρησης, τα οποία δε προορίζονται για μεταπώληση, αλλά για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης π.χ. κτίρια, μηχανήματα κ.τ.λ. Τα πάγια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Εκείνα που η αξία τους παραμένει σταθερή, ή αυξάνεται ή ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου, για λόγους άσχετους με τη δράση της επιχείρησης, όπως τα οικόπεδα. Εκείνα που η αξία τους μειώνεται σταδιακά, επειδή υπόκεινται σε φθορά(λειτουργική, χρονική και οικονομική) και λέγεται απόσβεση. Δηλαδή έχουν περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής π.χ. κτίρια, μηχανήματα. Τα πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση ονομάζονται βραδείας κυκλοφορίας, δηλαδή η αξία τους μεταβάλλεται σε έξοδα με αργό ρυθμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Αποσβέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.