Το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και οι εφαρμογές του στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και οι εφαρμογές του στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κτενίδης, Δημήτριος
Σούλιου, Αναστασία

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τις εφαρμογές του στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται πλέον τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών - μελών όσο και σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία της καινοτομίας και της γνώσης, καθιστά αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών συνθηκών στις περιφερειακές οικονομίες και κοινωνίες. Η ένταξη και ο βαθμός ενσωμάτωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο περιβάλλον αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της στην αποτελεσματική αξιοποίηση των προηγούμενων χρηματοδοτικών πλαισίων αλλά και από τον ορθολογικό σχεδίασμά και υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτήσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.