Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Ιατρίδης, Γεώργιος

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή μου εργασία, παρατίθεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τα είδη με τα οποία εμφανίζεται στην Ελληνική Αγορά αλλά και στις διεθνής αγορές και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από τη σύναψη μιας τέτοιου είδους σύμβασης για τους συμβαλλόμενους, μισθωτές και εκμισθωτές. Το βασικό πλεονέκτημα της μίσθωσης και κατά συνέπεια βασικός λόγος επιλογής του συγκεκριμένου τρόπου χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις είναι οι φορολογικές απαλλαγές που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης, παρόλο την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση από τις νομοθεσίες των διαφόρων χωρών. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας αναλύεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, αναμένονται αλλαγές και τροποποιήσεις στην υφιστάμενη φορολογική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης, λόγω της εναρμόνισης με τα Διεθνή Πρότυπα που καλείται να πραγματοποιήσει και η Ελλάδα, κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας του θεσμού της Χρηματοδοτικής Μίσθωση καθιστούν ξεκάθαρο ότι η ελληνική νομοθεσία καλύπτει ελλιπώς την φορολογική αντιμετώπιση των μισθώσεων, καθώς και ότι για την εναρμόνιση με τα ΔΠ απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Η έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της παρούσης Πτυχιακής Εργασίας, βάση της προγραμματισμένης μεθοδολογίας, στοχεύει να αναδείξει τις επιδράσεις που θα επακολουθήσουν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ΔΠ για τις ελληνικές επιχειρήσεις/επιχειρηματίες, συγκεκριμένα για την περίπτωση της Σύναψης Συμβάσεως Χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)