Δικαιώματα και υποχρεώσεις καταναλωτών και ο ρόλος των καταναλωτικών οργανώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Δικαιώματα και υποχρεώσεις καταναλωτών και ο ρόλος των καταναλωτικών οργανώσεων

Παπαδοπούλου, Χριστίνα

Έτσι μέσω της ανασκόπησης θέλησα να προσεγγίσω σε πιο βαθμό διασφαλίζεται και επιτυγχάνεται αυτή η επιθυμία των καταναλωτών. Επομένως το βάρος της έρευνας μου είχε δύο κεντρικούς άξονες: α) Αν το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές και αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής επειδή οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία όσο και οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας καθιστούν δύσκολη την αυτοπροστασία των καταναλατών, β) Κατά πόσο οι καταναλωτές λαμβάνουν την απαιτούμενη πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση (από της καταναλωτικές οργανώσεις). Η συλλογή των στοιχείων μου έδειξε πως η Ελλάδα είναι μια υπανάπτυκτη χώρα από τη σκοπιά της προστασίας του καταναλωτή. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει περισσότερος χώρος για δράση καταναλωτικών οργανώσεων και για αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια υπάρχουν ρυθμίσεις νομοθετικές, αυτό που λείπει είναι η εφαρμογή τους. Επομένως ο καταναλωτής σήμερα πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαθέτει επαγρύπνηση και ετοιμότητα για καταγγελία σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων του. Οι 59 καταναλωτικές οργανώσεις που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα είναι μάλλον πολλές σε αριθμό και λίγες σε παρέμβαση παρά τις μεμονωμένες φιλότιμες προσπάθειες. Η δυσλειτουργία όμως των καταναλωτικών οργανώσεων έχει πολύπλευρες συνέπειες γιατί όχι μόνο

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.