Οι δημόσιες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή : η περίπτωση των ελληνικών υπουργείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή : η περίπτωση των ελληνικών υπουργείων

Γκούβελου, Ιωάννα

Η εργασία αποσκοπεί να αποτελέσει μια πρωτότυπη συμβολή στο διευρυνόμενο θέμα, δηλαδή τη μετεξέλιξη των Δημοσίων Σχέσεων στην Ψηφιακή Εποχή. Η εργασία μας αποτελείται από πέντε κεφάλαια : Το πρώτο κεφάλαιο μελετά τις δημόσιες σχέσεις ως γνωστικό αντικείμενο και παραθέτει κάποιους από τους ορισμούς των δημοσίων σχέσεων που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί και οι οποίοι σκιαγραφούν καλύτερα τις διαφορετικές πλευρές του αντικειμένου. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το εκρηκτικό μόρφωμα του 20ου αιώνα : το Διαδίκτυο (Internet) και επικεντρώνεται στις υπηρεσίες που προσφέρει. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά τις εφαρμογές του Διαδικτύου στην υπηρεσία των δημοσίων σχέσεων και επικεντρώνεται στα ηλεκτρονικά εργαλεία των δημοσίων σχέσεων. Εξετάζει, ακόμα, μία από τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες νέες τεχνολογίες στις Δημόσιες Σχέσεις, τη χρήση των δικτυακών τόπων. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την έρευνα για την διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την κάλυψη των στόχων τους, και, συγκεκριμένα, την εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοσίων σχέσεων μέσω των δικτυακών τόπων των ελληνικών υπουργείων. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημόσια διοίκηση
E-government

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.