Οργάνωση και διοίκηση του προσωπικού των πωλήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οργάνωση και διοίκηση του προσωπικού των πωλήσεων

Τσιάμης, Δημήτριος

Για να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό ένα δίκτυο πωλήσεων πρέπει να υπάρχει σωστή διοίκηση σχετικά με την επιλογή, εκπαίδευση, ανταμοιβή, υποκίνηση και αξιολόγηση των πωλητών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος, στα επιμέρους κεφάλαια του οποίου γίνεται η «θεωρητική» προσέγγιση του θέματος. Το δεύτερο μέρος, που περιλαμβάνει την παρουσίαση περιπτώσεων στην πράξη, με την ανάλυση μιας εταιρίας. Ειδικότερα στα δέκα κεφάλαια του πρώτου μέρους γίνεται μια σύντομη ανάλυση, σε θεωρητική βάση όλων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη διοίκηση του προσωπικού τιον πιυλήσεων από την στρατολόγηση, την επιλογή και την εκπαίδευση ως την αξιολόγηση της απόδοσης. Οι αναφορές είναι συνοπτικές και για κάθε επιμέρους θέμα γίνονται παραπομπές σε βιβλία που το παρουσιάζουν εκτενέστερα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η οργάνωση του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας που ερευνήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.