Η δεοντολογία στην εφαρμοσμένη επικοινωνία: μία μελέτη περίπτωσης δημοσιογράφων και υπευθύνων δημοσίων σχέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η δεοντολογία στην εφαρμοσμένη επικοινωνία: μία μελέτη περίπτωσης δημοσιογράφων και υπευθύνων δημοσίων σχέσεων

Δεμουζέ, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της δεοντολογίας σε δύο κλάδους της εφαρμοσμένης επικοινωνίας: τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Δημοσιογραφία. Η δεοντολογία είναι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορά κάθε επαγγελματία και αποτελεί την κοινά αποδεκτή θεωρία της ηθικής στον επαγγελματικό χώρο, σε σύγκριση με τις άλλες δύο θεωρίες (τελεολογία και Αριστοτελική Χρυσή Τομή). Η ηθική άλλωστε κατέχει εξέχοντα ρόλο όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός ατόμου. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η ιστορική αναδρομή στην έννοια και τη μορφή που είχε η ηθική από την εποχή του Αριστοτέλη έως και τις ημέρες μας. Επίσης θα γίνει και μια σύντομη αναφορά στην αξία της ηθικής στον επαγγελματικό τομέα. Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη θεσμοθετημένης δεοντολογίας, μέσω ενός Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, στους δύο κλάδους που εξετάζονται, τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Δημοσιογραφία. Το κυριότερο όμως, μέρος της μελέτης αυτής επικεντρώνεται στην έρευνα που έγινε σε μέλη των δύο αυτών επαγγελματικών κλάδων, όπου θα μελετηθούν τα αποτελέσματά της με τη συμβολή ελληνόφωνης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, άρθρων από εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά, ηλεκτρονικές διευθύνσεις εφημερίδων και άλλες χρήσιμες πηγές. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να ανακαλύφθεί εάν οι υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων και οι δημοσιογράφοι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για το επάγγελμά τους καθώς και να αποδοθεί ένας τελικό ορισμό για το τι σημαίνει Επαγγελματική Δεοντολογία για τους δύο επαγγελματίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημοσιογραφία
Ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.