Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. και συνταξιοδότηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. και συνταξιοδότηση

Τσιάφη, Όλγα

Στην εργασία αναλύουμε το θεσμό του Ι.Κ.Α. και τις παροχές που προσφέρει στους ασφαλισμένους εργαζόμενους. Το Ι.Κ.Α ιδρύθηκε με το νόμο 6298/34 και άρχισε να λειτουργεί από το 1937, δηλαδή αφότου άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί στη χώρα μας η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η προστασία που παρέχει το Ίδρυμα στους ασφαλισμένους ποικίλλει, γενικότερα όμως μπορούμε να πούμε πως καλύπτει τους εξής τομείς: Α) Ιατρική περίθαλψη :Παροχή υγειονομικών φροντίδων, περίθαλψη σε νοσοκομεία, ιδρύματα, χορήγηση πρόσθετων ειδών περίθαλψης, παροχή φαρμάκων. Β) Χρηματικών παροχών: Χορήγηση συντάξεων, επιδόματα ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, χρηματικά βοηθήματα τοκετού, έξοδα κηδείας. Γ) Προληπτικής και Ιατρικής δράσης που προσβάλλουν την εργατική ικανότητα των ασφαλισμένων και των μελών της οικογένειας τους. Το Ι.Κ.Α. με την συνεχή και αλματώδη εξέλιξη του έχει καταστεί ο κυριότερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας γιατί σ’αυτον υπάγονται τα άτομα τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία . Με αυτό τον τρόπο καλύπτει το μισό του πληθυσμού εξαιρούμενοι βέβαια οι μισθωτοί οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Κοινωνική πρόνοια
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.