Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μέσω INTERNET (VOIP) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μέσω INTERNET (VOIP) στην Ελλάδα

Μεφερές, Στέφανος

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του VOIP και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω ίντερνετ στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Παράλληλα θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη μελέτη περίπτωσης. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στο διαδίκτυο και στη συνέχεια παρουσιάζει την τωρινή του κατάσταση. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τα digital media. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και το ίντερνετ. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την τεχνολογία VoIP την αγορά του και τα πλεονεκτήματά του και το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύει τη μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Computer Lnk. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι, παρά τη μακροχρόνια παρουσία της τεχνολογίας VoIP και τις καλές τιμές, η διείσδυσή της στην ελληνική αγορά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.