Προβλήματα και λύσεις στην πολυπολιτισμική Ευρώπη. Η αντιπαράθεση για την αναφορά της θρησκείας στο ευρωπαϊκό σύνταγμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Προβλήματα και λύσεις στην πολυπολιτισμική Ευρώπη. Η αντιπαράθεση για την αναφορά της θρησκείας στο ευρωπαϊκό σύνταγμα

Ξανθόπουλος, Παύλος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει στο αν και κατά πόσο η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα της Χριστιανικής Θρησκείας θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαιτέρως αυτό της ανεξιθρησκείας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε εν συντομία την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτή έφτασε στην απόφαση για την δημιουργία της Συνταγματικής Συνθήκης, περνώντας σε μια νέα φάση της ιστορίας της. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα περιγράψουμε την ιστορία, την σημασία και το τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποιος ο ρόλος τους στην ιστορία τους, βάσει ποιον συνθηκών προστατεύονται και τους πρωτοπόρους φιλοσόφους στην θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και την ανεξιθρησκεία ως ανθρώπινο δικαίωμα, ποιοι νόμοι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά και στην ελληνική και παγκόσμια νομοθεσία, προστατεύουν αυτό το δικαίωμα, καθώς και την φιλοσοφία και την ιστορία του. Οι υποστηρικτές της θέσης υπέρ της αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο, θέτοντας τα φιλοσοφικά, ιστορικά και κοινωνιολογικά τους επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα όσων αντιτίθενται στην αναφορά της θρησκείας στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος θα αναφέρουμε συμπερασματικά γιατί δεν πρέπει να αναφερθεί η Χριστιανική θρησκεία στο προοίμιο του- υπό διαπραγμάτευση ως προς την αποδοχή του από τις χώρες- μέλη-Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Θρησκεία και κοινωνιολογία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.