Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Ανδρίτσου, Χριστίνα

Η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων είναι μια πολύ σημαντική εργασία, που μπορεί να αποφέρει καρπούς, όταν γίνεται με προσοχή, επιμέλεια και βαθειά γνώση των πραγμάτων. Η πληροφόρηση μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στον αναλυτή, αλλά καθώς μπορεί να προσκρούσει σε ενδοεπιχειρησιακούς σκοπέλους, υπάρχει και πάλι περίπτωση να καταστεί δύσκολα προσβάσιμη. Στο σημείο (αυτό υπεισέρχεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των σύγχρονων οικονομικών οργανισμών από ένα εξωτερικό αναλυτές. Όσο σημαντικές όμως και χρήσιμη είναι η πραγμάτωσή της, αλλά τόσο περίπλοκη και απαιτητική μπορεί να αποδειχθεί σαν διαδικασία, ιδιαίτερα μάλιστα αν ο οικονομικός αναλυτής δεν διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για να την φέρει εις πέρας. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πολύ έντονα ο κίνδυνος η μελέτη να οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα, που θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη αντίκτυπο, όταν αυτά μετατραπούν σε εσφαλμένες επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις.Προς τούτο, είναι πολύ σημαντικό, ο οικονομικός αναλυτής, όταν πραγματοποιεί μια εσωτερική ή και εξωτερική ανάλυση, να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: ■ Να φροντίζει με επιμέλεια να συγκεντρώνει όλες τις κατά το δυνατό χρήσιμες για την ανάλυσή του πληροφορίες. Όταν η ανάλυση είναι εξωτερική, οι πληροφορίες αυτές δύναται να προέλθουν από δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, εκθέσεις Δ.Σ., εκθέσεις εσωτερικών ελεγκτών, επετηρίδες χρηματιστηρίου, δημοσιεύσεις στον οικονομικό και πολιτικό τύπο, δημοσιευμένες σχετικές έρευνες, δελτία τραπεζών, επιμελητηρίων, κλπ. Στην περίπτωση εσωτερικής ανάλυσης η σχετική. ■ Να διαθέτει την εμπειρία και την γνώση να αποκωδικοποιήσει τη σχετική πληροφορία και να εκμαιεύσει τα χρήσιμα για την έρευνά του στοιχεία. Λυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό καθώς πολλοί οικονομικοί οργανισμοί επιδιώκουν να παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του, προκειμένου για παράδειγμα να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές. Ο οικονομικός αναλυτής Θα πρέπει να μπορεί να διερευνήσει και αποκαλύψει την πλασματική εικόνα κάποιων στοιχείων και να χρησιμοποιήσει στο επόμενο στάδια τα πραγματικά και αξιόπιστα για την ερευνά του στοιχεία. ■ Να έχει την εμπειρία να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία στην ανάλυση του, που θα τον οδηγήσουν στα συμπεράσματα που τον ενδιαφέρουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.