Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών την περίοδο της παγκοσμιοποίησης : ειδικότερα η περίπτωση της Greenpeace

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών την περίοδο της παγκοσμιοποίησης : ειδικότερα η περίπτωση της Greenpeace

Μπατίκα, Μαρία

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας, καθώς εστιάστηκε σε αναζητήσεις που έγιναν σε άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, και σε προσωπική συνέντευξη με εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης, Greenpeace. Αποτελείται από επιμέρους κεφάλαια και παραρτήματα, μέσα από τα οποία μελετάται, παρουσιάζεται και αξιολογείται ο ρόλος της Greenpeace, στην περίοδο που διανύουμε σήμερα, δηλαδή, της παγκοσ μιοποίησης. Η εργασία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Ξεκινώντας, γίνεται αναφορά στην έννοια του όρου παγκοσμιοποίηση και στα χαρακτηριστικά του, καθώς και στις επιδράσεις του σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός των ΜΚΟ και η ιστορική εξέλιξή τους, τα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους στην εποχή μας. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες' στην πρώτη ενότητα αναλύεται γενικά η Greenpeace, ως οργάνωση δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στη δεύτερη ενότητα, εξετάζονται λεπτομερώς τα πιο βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται η Greenpeace, όπως είναι τα πυρηνικά, τα τοξικά, το κλίμα-ενέργεια και τα μεταλλαγμένα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή γενικότερων συμπερασμάτων, όπου γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των ΜΚΟ και ιδίως της Greenpeace την εποχή της παγκοσμιοποίησης

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)