Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών την περίοδο της παγκοσμιοποίησης : ειδικότερα η περίπτωση της Greenpeace

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών την περίοδο της παγκοσμιοποίησης : ειδικότερα η περίπτωση της Greenpeace

Μπατίκα, Μαρία

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας, καθώς εστιάστηκε σε αναζητήσεις που έγιναν σε άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, και σε προσωπική συνέντευξη με εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης, Greenpeace. Αποτελείται από επιμέρους κεφάλαια και παραρτήματα, μέσα από τα οποία μελετάται, παρουσιάζεται και αξιολογείται ο ρόλος της Greenpeace, στην περίοδο που διανύουμε σήμερα, δηλαδή, της παγκοσ μιοποίησης. Η εργασία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Ξεκινώντας, γίνεται αναφορά στην έννοια του όρου παγκοσμιοποίηση και στα χαρακτηριστικά του, καθώς και στις επιδράσεις του σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός των ΜΚΟ και η ιστορική εξέλιξή τους, τα χαρακτηριστικά τους και ο ρόλος τους στην εποχή μας. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες' στην πρώτη ενότητα αναλύεται γενικά η Greenpeace, ως οργάνωση δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στη δεύτερη ενότητα, εξετάζονται λεπτομερώς τα πιο βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται η Greenpeace, όπως είναι τα πυρηνικά, τα τοξικά, το κλίμα-ενέργεια και τα μεταλλαγμένα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή γενικότερων συμπερασμάτων, όπου γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των ΜΚΟ και ιδίως της Greenpeace την εποχή της παγκοσμιοποίησης

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.