Δημιουργία και αξιολόγηση διαφημιστικής καμπάνιας: η περίπτωση του ποτού Gordon's Space

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Δημιουργία και αξιολόγηση διαφημιστικής καμπάνιας: η περίπτωση του ποτού Gordon's Space

Θρασυβούλου, Χρυστάλλα

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη και έξι κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αφορά τη διαφήμιση γενικότερα ως μέσο προώθησης καταναλωτικών προϊόντων και το δεύτερο μέρος αφορά την έρευνα σχετικά με την προώθηση του ποτού Gordon’ s Space. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια γενική περιγραφή των θεωρητικών προσεγγίσεων που ορίζουν τα πεδία εφαρμογής της διαφήμισης. Στο επόμενο κεφάλαιο και μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, αναλύεται το πρόγραμμα που ακολουθεί μια διαφημιστική εταιρεία, για να φέρει εις πέρας τα τέσσερα στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης μιας διαφήμισης:καθορισμός διαφημιστικών στόχων, σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης, απόφαση για την κατάλληλη επιλογή των μέσων και η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται το πρώτο βήμα που θέτει η εταιρεία για την ανάπτυξη του μηνύματος. Το πρώτο βήμα όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί ο Καθορισμός των Στόχων που θέτει η επιχείρηση και πως πρέπει αυτοί να προωθηθούν. Μετά τον καθορισμό των στόχων ακολουθεί το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της διαφήμισης το οποίο αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο Σχεδίαση και Ανάπτυξη της Διαφήμισης. Σκοπός του τέταρτου κεφαλαίου είναι η ενημέρωση, για τους γενικούς και ειδικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν έτσι ώστε να γίνει η σωστή επιλογή του μέσου ή ο συνδυασμός των μέσων για μια ολοκληρωμένη διαφημιστική επικοινωνία. τους ως μέσα προώθησης και επικοινωνίας των προϊόντων για το καταναλωτικό κοινό. Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά το τέταρτο και τελευταίο στάδιο ανάπτυξης της διαφήμισης αναφέρεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Αναφέρονται μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και ενδείκνυνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας καταγράφεται η προσωπική μου έρευνα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας διαφήμισης ενός προϊόντος, του «Gordon’s Space», το οποίο αποτελεί ποτό, κατηγορίας Ready to Drink.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποτά
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.