Ο ρόλος των on line αξιολογήσεων και κριτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος των on line αξιολογήσεων και κριτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ευαγγελίδου, Ευδοκία

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι ο ρόλος των on-line αξιολογήσεων και κριτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα στην πόλη της Σκύδρας νομού Πέλλας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει το σύγχρονο τρόπο που λειτουργούν πλέον οι πιο πολλές επιχειρήσεις, αναλύοντας ταυτόχρονα την έννοια της αξιολόγησης και ειδικότερα της on-line αξιολόγησης και να ερευνήσει αυτά στην πόλη της Σκύδρας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι όροι σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο λειτουργιάς των επιχειρήσεων. Αναλύονται λεπτομερώς οι ορισμοί του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Επίσης τονίζεται η συχνή χρήση και η εξέλιξη των social media από τις επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στην λειτουργιά και στην αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της worn και e-wom επικοινωνίας, αναλύεται εκτενέστερα και ειδικότερα η χρήση τους στην επιχείρηση. Στη συνεχεία συγκρίνονται οι δυο έννοιες μεταξύ τους και καταλήγουμε σε συμπεράσματα για το ποια είναι πιο χρήσιμη στην ορθή λειτουργία της επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πόσο σημαντικές είναι οι θετικές και οι αρνητικές online αξιολογήσεις και κριτικές από τους καταναλωτές και πως επηρεάζονται οι επιχειρήσεις από αυτές. Στη συνεχεία περιγράφεται το πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του καταναλωτή κερδίζοντας την αξιοπιστία τους με κάθε σύγχρονο μέσω που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εγκλιματιστούν με την σημερινή πραγματικότητα. Στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζονται κάποιες περιπτώσεις ψεύτικων online κριτικών και πώς να γίνουν αντιληπτές, επίσης στατιστικά στοιχεία των online Ελλήνων καταναλωτών και το μέλλον των ελλήνων επιχειρηματιών από τις online αξιολογήσεις. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας καθώς αναλύονται και τα ευρήματα της έρευνας από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις στη Σκύδρα και ακολουθούν τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία. Στο παράρτημα υπάρχει το ερωτηματολόγιο που δόθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.