Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Venture capital

Πάλλης, Μιχάλης

Η εργασία έχει ως θέμα το Venture Capital, το οποίο είναι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που αποσκοπεί την επίτευξη του κέρδους μέσο της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται υψηλού κινδύνου διότι, οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται είναι συνήθως νέες στην αγορά και τα προϊόντα η υπηρεσίες τους είναι καινοτόμες η υψηλής τεχνολογίας . Ο κύριος σκοπός της επένδυσης δεν είναι η συμμέτοχη στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αλλά η ρευστοποίηση των επενδύσεων την κατάλληλη στιγμή για την μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας Venture Capital. Το πλεονέκτημα του venture capital για την επιχείρηση είναι η δυνατότητα που της δίνεται πραγματοποιεί επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, άλλα και η συμμετοχή της εταιρείας Venture Capital στο μετοχικό της κεφάλαιο με την οποία προστίθεται αξία στην υπό ανάπτυξη επιχείρηση μέσο) των εμπειριών. επαφών καθώς και της οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας του venture capital. Επίσης το Venture Capital συνεισφέρει αρκετά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της οικονομίας, αφενός γιατί διευκολύνει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αφετέρου γιατί υποκινεί την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα σαν θεσμός είναι σχετικά καινούργιος , πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία του 90 αλλά έχει κάνει σημαντικούς προόδους από τότε, με νομοθετικά πλαίσια και δημιουργία πολλών εταιρειών Venture Capital .

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.