Μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων και η εφαρμογή του από Ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων και η εφαρμογή του από Ελληνικές επιχειρήσεις

Ανδρεάδης, Βασίλειος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία προσδιορίζεται και αναλύεται η έννοια του μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων (customer relationship marketing-CRM). Ειδικότερα αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο αφορά την ανάπτυξη της θεωρίας του CRM και τη σχέση του με την επιχειρησιακή υποδομή και την τεχνολογία, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το Ιο, το 2ο, το 3ο και το 4ο κεφάλαιο. Το Ιο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στο μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων. Το 2ο αναφέρεται στην εφαρμογή και τη χρήση του CRM ως τεχνολογικού συστήματος. Στο 3ο αναλύεται το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των πελατοκεντρικών επιχειρήσεων. Στο 4ο προσδιορίζονται και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων. Το δεύτερο μέρος περιέχει το 4ο, το 5ο και το 6ο κεφάλαιο. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν case studies και περιλαμβάνουν περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πελατειακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.