Κατασκευή κυψέλης Χ.Υ.Τ.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κατασκευή κυψέλης Χ.Υ.Τ.Α.

Κατσογριδάκης, Ιωάννης
Πατηνιώτης, Ιωάννης

Σκοπός αυτής της πτυχιακή εργασίας είναι η παρακολούθηση ενός έργου προορισμένου να λύσει κατά το δυνατόν ένα πολύ ευαίσθητο πρόβλημα όπως είναι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε μέσα από την έρευνα είναι οτι παρά τη συμμόρφωση των αρμοδίων φορέων αλλά και των κατασκευαστών με τις εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτιώσεις όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι πρακτικές αυτές θα βοηθήσουν όχι μόνο στην παράγωγη φτηνής ενέργειας αλλά θα απαλλάξουν το περιβάλλον και τις αναπτυσσόμενες σε αυτό κοινωνίες από έναν πολύ μεγάλο όγκο απορριμμάτων, αλλά και το κόστος της ταφής τους

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.