Παραγωγική διαδικασία για τον εμπλουτισμό ελληνικών κοιτασμάτων χαλαζία και αστριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παραγωγική διαδικασία για τον εμπλουτισμό ελληνικών κοιτασμάτων χαλαζία και αστριών

Στεφανίδης, Χρήστος

Στην εργασία αυτή περιγράφεται διεξοδικά η παραγωγική διαδικασία για τον εμπλουτισμό ελληνικών κοιτασμάτων χαλαζία και αστρίων. Αναλύεται διεξοδικά το διάγραμμα ροής των εργοστασίων ΜΕΒΙΟΡ και ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. , ενώ παράλληλα περιγράφονται οι δυνατότητες των μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του χαλαζία και των αστρίων, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, τα παραγόμενα προϊόντα και οι δυνητικοί πελάτες. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η γεωλογία του χαλαζία σε συνδυασμό με τις βιομηχανικές τους εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα δίνονται στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή, τη διεθνή αγορά και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην Ελλάδα. Αντίστοιχα στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα στοιχεία για την γεωλογική προέλευση των αστρίων, τις φυσικές τους ιδιότητες και τις κύριες χρήσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα ελληνικά κοιτάσματα χαλαζία παραθέτοντας την ακριβή τοποθεσία τους και την εκτίμηση των αποθεμάτων. Στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε αναλύονται και για τα δύο εργοστάσια τα διαγράμματα ροής και ο μηχανολογικός εξοπλισμός επεξεργασίας του χαλαζία και των αστρίων . Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, αποσαφηνίζεται η συνεισφορά του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει, τα παραγόμενα προϊόντα, τα οποία είναι οι άστριοι (Α΄ και Β΄ ποιότητας), ο χαλαζίας (Α΄ και Β΄ ποιότητας), οι χαλαζίτες και τα υλικά χυτηρίων. Κλείνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο, διατυπώνονται τα απαραίτητα συμπεράσματα όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των ελληνικών κοιτασμάτων χαλαζία και αστρίων .

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωλογία
Κοιτασματολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.