Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων λατομείων μαρμάρων σε αξιοποίηση τους σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων λατομείων μαρμάρων σε αξιοποίηση τους σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

Γιαννάκη, Γεωργία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των παραγόμενων απορριμμάτων από τις εργασίες εκμετάλλευσης σε λατομείο μαρμάρου και συγκεκριμένα ενός λατομείου της εταιρίας Παυλίδης A.Ε. Αρχικά δίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης. Στη συνέχεια δίνονται τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Κεντρικής Μακεδονίας και κατηγοριοποιούνται τα πετρώματα. Παρακάτω αναφέρεται ο αναγκαίος εξοπλισμός κάθε λατομείου καταγράφονται οι δυνατές χρήσεις των μαρμάρων. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Μάρμαρο
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.