Διαχείριση περιβάλλοντος κατά την κατασκευή έργων οδοποιίας με έμφαση στην αποκατάσταση δανειοθαλάμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαχείριση περιβάλλοντος κατά την κατασκευή έργων οδοποιίας με έμφαση στην αποκατάσταση δανειοθαλάμων

Παπαδοπούλου, Λουκία
Κούλη, Παναγιώτα

Η πτυχιακή χωρίζεται σε 4 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από την εισαγωγή στα έργα οδοποιίας Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των αυτοκινητόδρομων Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή αυτοκινητόδρομοι. Στο τέταρτο γίνεται αναλυτική αναφορά στους δανειοθαλάμους, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.