Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον και τον σχεδιασμό/μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον και τον σχεδιασμό/μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου

Νεραντζή, Πάτρα
Ελευθεριάδου, Χριστίνα

Τα στοιχεία που περιέχονται στην εργασία προέρχονται κυρίως από το παρατηρητήριο και από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγνατίας Οδός Α.Ε. Το έργο της Εγνατίας Οδού δημιουργεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τη χωροταξική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας. ♦Επηρεάζει φαινόμενα που σχετίζονται με την πρόσβαση στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών,τη διάρθρωση του δικτύου των οικισμών,καθώς και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. ♦Επηρεάζει τις διεθνείς διασυνδέσεις και τις προσβάσεις της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της Κεντρικής και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.