Μελέτη αισθητικών επιπτώσεων επέκτασης και αποκατάστασης λατομείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη αισθητικών επιπτώσεων επέκτασης και αποκατάστασης λατομείου

Παπαδάκης, Χαράλαμπος

Στην αρχή της πτυχιακής εργασίας γίνεται μια μικρή ανάλυση των στόχων της. Γίνεται επίσης σαφής και η θέση και γεωμετρία της υπάρχουσας εκσκαφής. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία για την μελέτη των αισθητικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα αυτά ακολουθούν τη λογική παρόμοιων μελετών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασία μοντελοποίησης της γεωμετρίας των επιφανειών των διαφόρων φάσεων της εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η χρήση του φωτογραφικού υλικού που λήφθηκε στο χώρο της εκσκαφής καθώς και των δορυφορικών εικόνων που παρείχε η εταιρεία αλλά και το Google Earth. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η λήψη στατικών εικόνων και βίντεο από τα ολοκληρωμένα μοντέλα. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 γίνεται μια προσέγγιση στον ογκομετρικό υπολογισμό μιας κατολίσθησης που συνέβη στην εκσκαφή το 2005 και αποτέλεσε την αφορμή για την επέκταση της. Επίσης στα παραρτήματα που δίνονται στο τέλος της εργασίας παρέχεται πληθώρα απόψεων των μοντέλων που κατασκευάστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.