Λειτουργικά ανοιχτού κώδικα: εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Λειτουργικά ανοιχτού κώδικα: εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις

Παπαχρίστος, Ιωάννης

Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται μια θεωρητική ανάλυση του λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα από την γέννησή του μέχρι και την σημερινή εποχή. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, εισάγονται βασικές έννοιες και παρουσιάζονται διαφορές του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα με το Ελεύθερο και το Ιδιόκτητο Λογισμικό. Εκθέτουμε την ιστορία του Ανοιχτού Κώδικα, τις άδειες χρήσης του, κωδικοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στα Λειτουργικά Ανοιχτού Κώδικα, στις διανομές τους με ιδιαίτερη έμφαση στα λειτουργικά Linux και BSD. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται το επίπεδο χρήσης του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα από τις επιχειρήσεις. Η έρευνα μελετά το φαινόμενο του Ανοιχτού Κώδικα κάτω από το πρίσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τους τρόπους εκμετάλλευσης του ειδικότερα από μικρές επιχειρήσεις. Μέσα από την έρευνα γίνονται αναφορές στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα Ανοιχτού Κώδικα, για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τους λόγους για τους οποίους ενσωματώνουν τεχνολογίες Ανοιχτού Κώδικα και τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτόν. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την εξέταση μιας ελληνικής επιχείρησης που ενσωματώνει τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.