Προστασία ηλεκτρικών εγκατάστασεων ΑΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Προστασία ηλεκτρικών εγκατάστασεων ΑΗΣ

Κωνσταντινόπουλος, Λάζαρος

Η εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους κλάδους της εθνικής οικονομίας κατέστησε την αξιοπιστία λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα συστήματα παραγωγής και διανομής και στο υλικό εκείνο που πλαισιώνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή ένα πρόβλημα ειδικού ενδιαφέροντος . Στην καθημερινή κανονική λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος συνεχώς υπάρχει η πιθανότητα ανωμαλιών και η εμφάνιση σφαλμάτων στα επί μέρους τμήματα αυτών . Το μέγεθος του ρεύματος βραχυκύκλωσης εξαρτάτε από το είδος του βραχυκυκλώματος και του χαρακτήρα του , το μέγεθος της ισχύος και τις διατάξεις των κυκλωμάτων του συστήματος , την μέθοδο σύνδεσης και λειτουργίας των ουδετέρων του Μ/Σ , την απόσταση του σφάλματος από την μονάδα παραγωγής, την ικανότητα αντοχής του ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς και των μηχανισμών προστασίας , την διάρκεια του βραχυκυκλώματος , την ταχύτητα ενέργειας των συσκευών ρύθμισης και διακοπής και από άλλους παράγοντες . Γενικά το ρεύμα βραχυκύκλωσης σημαντικά υπερβαίνει το κανονικό ρεύμα της επηρεαζόμενης εγκατάστασης και μπορεί να διαταράξει την κανονική λειτουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος ισχύος. Πράγματι το ρεύμα όχι μόνο δημιουργεί καταστροφές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπου αναπτύχθηκε αλλά δημιουργεί μια σημαντική βύθιση της τάσης και διαταραχή της συχνότητας σε όλο το δίκτυο που συσχετίζεται. Στα ηλεκτρικά συστήματα ισχύος όλα αυτά επιταχύνονται με τα γνωστά συστήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.