Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων - Διαχείριση κινδύνων ηλεκτρολογικών εργασιών επί πλοίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων - Διαχείριση κινδύνων ηλεκτρολογικών εργασιών επί πλοίων

Πρασσάς, Φώτιος

Η πτυχιακή έχει ως σκοπό την ανάλυση μιας εσωτερικής εγκαταστάσεις ενός πλοίου καθώς και την διαχείριση κινδύνων ηλεκτρολογικών εργασιών επί των πλοίων. Αρχικά θα γίνει αναφορά στα βασικά ηλεκτρολογικά μεγέθη καθώς και με τα βασικά ηλεκτρολογικά σύμβολα που μας είναι απαραίτητα.Στην συνέχεια ακολουθεί μ αναφορά στο ηλεκτρολογικά υλικό που χρησιμοποιείτε καθώς και στα μηχανοηλεκτρικά συστήματα του.Εν συνεχεία θα επεξηγηθεί το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών και σύστημα πυρασφάλειας και συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και εγκαταστάσεις γέφυρας.Έπειτα θα μας απασχολήσει ένα ιδιαίτερος σημαντικό κομμάτι σε μια τέτοια εγκατάσταση που δεν είναι άλλο παρά τις αρχές συντήρησης και επιθεώρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλοίων με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.Όπως για παράδειγμα οι διατάξεις ασφαλείας κατά την διάρκεια εργασιών ή συντηρήσεων και γενικές νομοθεσίες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίων.Το τελευταίο κεφαλαίο μας κάνει αναφορά στο κομμάτι που όλοι πρέπει να έχουν γνωρίζουν και είναι για τα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και οι επιπτώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πλοία
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.