Η πολιτική διαφήμιση στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 1998 και του 2002: συγκριτική ανάλυση Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η πολιτική διαφήμιση στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 1998 και του 2002: συγκριτική ανάλυση Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Φαναριώτη, Φρόσω

Η εργασία που ακολουθεί αναφέρεται στις εκλογικές αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερη πτυχή των αναμετρήσεων : την πολιτική διαφήμιση που ακολουθήθηκε από τους υποψηφίους, εξετάζοντας κυρίως τα εκάστοτε πολιτικά μηνύματα που διοχετεύτηκαν στο εκλογικό κοινό. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια διαχωρισμού και επεξήγησης των εννοιών πολιτική επικοινωνία και πολιτική διαφήμιση, ενώ δίνεται έμφαση στο ρόλο, τις λειτουργίες, την κατασκευή του μηνύματος της πολιτικής διαφήμισης. Στην 3η ενότητα εξετάζονται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( στο εξής Μ.Μ.Ε ) σε σχέση με την πολιτική σκηνή και τη λειτουργία τους ως δίαυλοι πολιτικής επικοινωνίας που διαμέσου της πολιτικής διαφήμισης μεταδίδουν τα πολιτικά μηνύματα στο κοινό των ψηφοφόρων. Στην 4η ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η μέθοδος που θα ακολουθηθεί προκειμένου να μελετηθούν τα πολιτικά μηνύματα που εμφανίστηκαν στις πολιτικές διαφημίσεις των υποψηφίων του 1998 και του 2002. Στην 5η και 6η ενότητα γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών του 1998 και του 2002, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Στο τελευταίο μέρος επιχειρείται μια σύγκριση όλων των πολιτικών διαφημίσεων που συγκεντρώθηκαν με σημείο αναφοράς τα πολιτικά μηνύματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Τοπική αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.