Μηχανήματα για δίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2003 (EL)
Μηχανήματα για δίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους

Τυροβολάς, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μηχανήματα για δίκτυα υπολογιστών όπως είναι οι δρομολογητές (7500 routers), διακόπτες ATM (Lightstream 1010 ATM switch) και διακόπτες (2820 και 1900 switches) της εταιρίας Cisco Systems. Παρέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, καθώς και εφαρμογές, αρχιτεκτονικές, διαμόρφωση και διαχείριση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Λογισμικό υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.