Κατασκευή φωτοβοταϊκού πάνελ από πολυκρυσταλλικές κυψέλες και μέτρηση της απόδοσης με τη χρήση Grid Tie inverter

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατασκευή φωτοβοταϊκού πάνελ από πολυκρυσταλλικές κυψέλες και μέτρηση της απόδοσης με τη χρήση Grid Tie inverter

Σαληκυριάκης, Χαράλαμπος
Μπακάλης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί η περιγραφή του φωτοβολταϊκού Panel χρησιμοποιώντας πολυκρυσταλλικές κυψέλες. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου της Ηλεκτροτεχνίας όπου και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στην ηλιακή ενέργεια, στη συνέχεια αναλύεται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Παρακάτω περιγράφεται η κατασκευή του Panel και στο τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.