Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της απασχόλησης και του Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά το 1995

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της απασχόλησης και του Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά το 1995

Σκοτάδης, Διονύσιος

Η περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι κατ’ εξοχήν ορεινή περιοχή. Στο μεγαλύτερο ποσοστό ο πληθυσμός της είναι αγροτικός. Σε σχέση με την χώρα, το ποσοστό είναι διπλάσιο. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας παρουσιάζει σχετικά πολύ μικρή αύξηση τα τελευταία τριάντα χρόνια λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης, αλλά και λόγω γήρανσης και υπογεννητικότητας. Το ονομαστικό Α.Ε.Π. της περιφέρειας παρουσιάζει αύξηση μετά το 1995, η οποία ποσοστιαία είναι μεγαλύτερη από τους δείκτες αποπληθωρισμού. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζουν σημαντική συρρίκνωση τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (με εξαίρεση την Κορινθία). Αντιθέτως, εντυπωσιακή ανάπτυξη παρουσιάζει ο τριτογενής τομέας. Αν και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της χώρας, το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται κι αυτό χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο. Η συμμετοχή στην ανεργία για τους πτυχιούχους είναι μικρότερη σε σχέση με τους λιγότερο μορφωμένους αλλά και σε σχέση με το σύνολο των πτυχιούχων της χώρας. Έντονο πρόβλημα ανεργίας υπάρχει κυρίως στην ηλικιακή κατηγορία 20-30 ετών και στους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Γεωργικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.