Λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανών στα πλοία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανών στα πλοία

Βασιλείου, Στυλιανός

Η εργασία αναφέρεται στην στην λειτουργία και πρόωση των πλοίων, όπου απαιτείται η καλή κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος και ιδιαιτέρως ων ηλεκτρικών μηχανών του, βασισμένη σε διεθνείς κανονισμούς και πάνω απ' όλα στην ποιότητα ισχύος. Οι ιδιαιτερότητες των ηλεκτρικών συστημάτων των πλοίου, μας οδηγεί στην επιλογή του τύπου των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται σε ένα πλοίο (Συχνότητα, τάση, παραλληλισμός, πίνακες κ.α.). Η συντήρηση των μηχανών, η σημασία του περιοδικού έλεγχου, η προστασία, οι ανωμαλίες, οι βλάβες και η συντήρησή τους, αποτελούν την βάση της παρούσας εργασίας. Τέλος αναλύονται οι εξέλιξης στην ηλεκτροπρόωση πλοίων, τις εναλλακτικές διαμορφώσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλοίο και την σύγχρονη τεχνολογία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πλοία
Ηλεκτρικές γεννήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.