Οι αερόσακοι και η λειτουργία τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι αερόσακοι και η λειτουργία τους

Δήμου, Ελευθέριος
Ζούκας, Νικόλαος

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων στο δρόμο και οι μεγάλες διανυόμενες αποστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την πυκνότερη κίνηση. Επίσης η χρήση ισχυροτέρων κινητήρων δίδει τη δυνατότητα ακόμη και σε μικρότερα αυτοκίνητα να αναπτύξουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Αποτέλεσμα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω είναι και η αύξηση των ατυχημάτων. Η επί τοις εκατό συχνότητα ατυχημάτων από πρόσκρουση είναι: Μετωπική σύγκρουση 60% και οπίσθια 15%. Τα υπόλοιπα ατυχήματα αφορούν τις πλευρικές συγκρούσεις και αντιστοιχούν σε ποσοστό 25%. Σήμερα επενδύονται τεράστια ποσά από τις κατασκευαστικές εταιρίες για τη βελτίωση της ασφάλειας του αυτοκινήτου. Τα συστήματα αυτά έχουν στόχο τη μείωση της πιθανότητας ατυχήματος, αλλά και σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ο κίνδυνος τραυματισμού οδηγού και επιβατών να είναι ελάχιστος. Βέβαια τον πρώτο ρόλο σ’ ένα «σενάριο» ατυχήματος εξακολουθεί να έχει ο ανθρώπινος παράγοντας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατυχήματα - Ελλάδα
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.