Σύστημα όρασης για μικροελεγκτές: καθαρή όραση με λίγα Pixel

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύστημα όρασης για μικροελεγκτές: καθαρή όραση με λίγα Pixel

Βάσιου, Άννα

Η πρωτοτυπία του συστήματος όρασης που περιγράφεται βρίσκεται στην μέθοδο που αναπτύχτηκε για την λήψη εικόνων βίντεο- μια μέθοδο η οποία εξ' ολοκλήρου είναι συμβατή για μικρή υπολογιστική ισχύ που χρησιμοποιείται από τον μικροελεγκτή. Το κύκλωμα περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή και μια μικρής διάστασης ασπρόμαυρη βιντεοκάμερα που λαμβάνει και επεξεργάζεται εικόνες πολύ χαμηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο. Χαμηλή ανάλυση εικόνας δεν σημαίνει και μέτρια επίδοση και αυτό αποδεικνύεται στην πραγματικότητα επαρκώς και ικανοποιητικά σε εφαρμογές όπως: • Την παρακολούθηση της παρουσίας ενός αντικειμένου, με την σύγκριση μιας εικόνας με μια εικόνα αναφοράς που βρίσκεται αποθηκευμένη σε μια EEPROM( Electrical Erasable Read Only Memory). •Την ανίχνευση κίνησης, συγκρίνοντας διαδοχικά δυο εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια μνήμη RAM. •Την αναγνώριση απλών σχημάτων, συσχετίζοντας τα με εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια EEPROM. •Τον καθορισμό τον συντεταγμένων ενός φωτεινού σημείου (ταξινόμηση και επιλογή της φωτεινότερης ομάδας pixel) για την οδήγηση του συστήματος π.χ. robot ή τον έλεγχο του μέσω ενός σερβομηχανισμού κτλ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.