Μέσα ζεύξης υποσταθμών μεταφοράς και κέντρων υψηλής και υπερύψηλης τάσης - αεροδιακόπτες ισχύος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μέσα ζεύξης υποσταθμών μεταφοράς και κέντρων υψηλής και υπερύψηλης τάσης - αεροδιακόπτες ισχύος

Αλκιβιάδης, Μανώλης

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα αναφερθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τους τρόπους παραγωγής της. Θα περιγραφούν οι Υποσταθμοί Μεταφοράς, Επίσης, θα γίνει ανάλυση Αεριοδιακοπτών της AEG και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγραφούν οι Υποσταθμοί Μεταφοράς, θα αναφερθούν τα είδη υποσταθμών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα της ΔΕΗ και θα αναλυθεί ο εξοπλισμός, εξαρτήματα και όργανα από τον οποίο αποτελείται ένας υποσταθμός για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και για την ασφάλεια του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο εξαφθοριούχο θείο, στις ηλεκτρικές εφαρμογές του, τη χρήση του σε Διακόπτες Ισχύος με σκοπό τη σβέση του ηλεκτρικού τόξου, τις πηγές αποσύνθεσης, τους κινδύνους, τα μέσα προστασίας που απαιτούνται και την πλήρωση του Αεριοδιακόπτη με το αέριο SF6. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των Αεριοδιακοπτών της AEG 150 KV τύπου S1 και 400 KV τύπου S2 που χρησιμοποιούνται στη ΔΕΗ. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η γραμμή μεταφοράς από τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Πτολεμαΐδας I προς τους Υποσταθμούς Καλαμπάκας -Τρίκαλα I - Τρίκαλα II.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.