Έλεγχος στροφών ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με μετατροπέα συχνοτήτων(Inverter)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Έλεγχος στροφών ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με μετατροπέα συχνοτήτων(Inverter)

Μόσχος, Παναγιώτης

Στις πρώτες ενότητες του εν λόγω συγγράμματος περιγράφονται οι παράμετροι για τον προγραμματισμό καθώς και η βασική αρχή λειτουργίας ενός ρυθμιστή OTpo(pu)v(INVERTER) για τριφασικό κινητήρα. Αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο το κύκλωμα εισόδου και εξόδου του inverter , καθώς και ο τρόπος πέδησης των κινητήρων με την βοήθεια των ρυθμιστών στροφών. Δίνονται πληροφορίες ως προς την αρχή λειτουργίας των ασύγχρονων κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα και των τρόπων εκκίνησης χωρίς ρυθμιστή στροφών. Στην συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός ρυθμιστή στροφών, δηλαδή η διαστασιολόγησή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος στο οποίο εντάσσεται. Παρουσιάζονται τα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω ηλεκτρομαγνητικού θορύβου στις συσκευές τις εγκατάστασης αλλά και πώς αυτά αντιμετωπίζονται, τα διεθνή standards, οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτά τα παραδείγματα έχει επιλεγεί η σειρά ALTIVAR 28 INVERTER της TELEMECANIQUE. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα κατασκευαστικά ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης. Περιγράφονται επίσης οι απαιτήσεις του εν λόγω συστήματος , οι περιορισμοί που υπήρξαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.