Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για το δήμο Καλαμαριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για το δήμο Καλαμαριάς

Ταβανίδου, Αριάδνη

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η χρησιμότητα των πολυμέσων και σε θεωρητικό βαθμό, μέσω του παρόντος συγγράμματος αλλά και σε πρακτικό βαθμό, μέσω της δημιουργίας πολυμεσικής εφαρμογής για τον Δήμο Καλαμαριάς. Το παρών σύγγραμμα αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το θεωρητικό, χωρίζεται σε δυο κεφάλαια. Από το πρώτο κεφάλαιο θα αντληθούν πληροφορίες για την ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εξέλιξή τους, για τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται σήμερα οι υπολογιστές και για τον διαχωρισμό τους σε τέσσερις γενιές από το 1946 έως και σήμερα. Επιπλέον θα κατανοηθεί η έννοια των πολυμέσων και θα εξεταστεί η συμβολή τους στους εκάστοτε Δήμους. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα πέντε στάδια μιας πολυμεσικής εφαρμογής, τα οποία είναι η ανάλυση, η σχεδίαση, η ανάπτυξη εφαρμογής, ο έλεγχος εφαρμογής και η διανομή εφαρμογής. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το πρακτικό, και συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξεταστεί το πώς εφαρμόζονται τα πέντε στάδια μιας πολυμεσικής εφαρμογής στην πράξη. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της πολυμεσικής εφαρμογής που δημιουργήθηκε με την παράθεση φωτογραφιών, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια συνολική αποτίμηση της δουλειάς που έγινε.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.