Αυτοματοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από βιοντίζελ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αυτοματοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από βιοντίζελ

Γερμανίδης, Νικόλαος

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα εναλλακτικά καύσιμα και κυρίως το βιοντίζελ με απώτερο σκοπό τη θεσμοθέτηση του ως το πλέον αβλαβές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο καύσιμο. Στο θεωρητικό σκέλος της εργασίας γίνεται μια εκτενής αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως επίσης και στα βιοκαύσιμα με πιο κύρια το βιοντίζελ και τη βιοαιθανόλη. Τέλος, παραθέτεται η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. Το κατασκευαστικό σκέλος της εργασίας αποτελεί μια μικρογραφία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ και για αυτό το λόγο οι χρόνοι είναι πλασματικοί όπως επίσης και οι δοσολογίες. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από δοχεία κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, στα οποία έχουν τοποθετηθεί αντλίες για τη μεταφορά των υλικών με απώτερο σκοπό την αναπαράσταση της διαδικασίας παραγωγής βιοντίζελ. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η αγορά των εναλλακτικών καυσίμων καθώς συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση της ρύπανσης του πλανήτη και γενικότερα των κλιματολογιών αλλαγών,

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.