Αφαλάτωση νερού με χρήση αυτόνομων αιεφόρων συστημάτων ήπιας παρέμβασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αφαλάτωση νερού με χρήση αυτόνομων αιεφόρων συστημάτων ήπιας παρέμβασης

Σιαμίδης, Αθανάσιος

Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση των εφαρμοζόμενων τεχνικών αφαλάτωσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση-ανάλυση των εφαρμοζόμενων τεχνικών αφαλάτωσης με χρήση της αιολικής ενέργειας. Η δομή της εργασίας θα κινηθεί κυρίως στους παρακάτω άξονες: •Καταγραφή και ανάλυση των υπαρχόντων τεχνολογιών αφαλάτωσης όπως αυτές εφαρμόζονται σήμερα •Τεχνολογίες αφαλάτωσης με χρήση ανεμογεννήτριας •Οικονομική ανάλυση των μεθόδων αφαλάτιυσης

Thesis
NonPeerReviewed

Αφαλάτωση νερού
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.