Διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα

Αγγελίδης, Νεόφυτος

Σκοπός της πτυχιακής είναι μέσω της διερεύνησης του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα των πολιτικών δράσεων που δύναται να υιοθετηθούν σε τομείς όπως της οικονομίας, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος να εντοπιστούν οι τεχνολογικές εκείνες λύσεις στο ενεργειακό τομέα που θα διαδραματίσουν το σημαντικότερο ρόλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.