Το 4ο ΚΠΣ: η θέση της Ελλάδας σε αυτό (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το 4ο ΚΠΣ: η θέση της Ελλάδας σε αυτό (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κουτσούπας, Κωνσταντίνος

Από το 1981, όπου η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως και σήμερα οι κυβερνήσεις της χώρας έχουν διαχειριστεί τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Την εφαρμογή των Α,Β,Γ ΚΠΣ δυσχέρανε θεωρώ μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους μηχανισμούς διαχείρισης και υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να αντιμετωπίσουν μια αυξημένη κλίμακα παρεμβάσεων. Γεγονός που καταδεικνύουν και τα ποσοστά απορρόφησης των πόρων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Όσον αφορά το 4° ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ πολλά από τα προβλήματα του παρελθόντος έχουν επιλυθεί με την σύσταση συγκεκριμένων αρχών παρακολούθησης του ρυθμού απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ π.χ. ΕΔΑΔΜ, ΜΟΔ κ.α. Ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη του περιορισμού της γραφειοκρατίας προκειμένου να φθάνουν ταχύτερα τα κονδύλια-χρηματικοί πόροι στους άμεσα ενδιαφερομένους και κατ' επέκταση στην πραγματική οικονομία της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.