Κοινωνικά δίκτυα σαν στρατηγική επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κοινωνικά δίκτυα σαν στρατηγική επιχειρήσεων

Κανταρζή, Μαρία

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και έχει θέμα τα κοινωνικά δίκτυα σαν στρατηγική. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της στρατηγικής και η στρατηγική ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Το δεύτερο κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναλυτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει τον ορισμό του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, τις λειτουργίες του, τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιεί, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην on - line διαφήμιση, στα χαρακτηριστικά της, στις βασικές μορφές της, στις στρατηγικές προώθησης διαφημιστικού μηνύματος και επίσης στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του διαδικτύου ως διαφημιστικό μέσο. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ρόλο που έχουν στην επιχειρηματικότητα. Παρουσιάζονται τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και Blogs και επίσης το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση τον κυριότερων συμπερασμάτων της παγκόσμιας μελέτης που διεξαχθεί από την εταιρία Cisco Services για τα κοινωνικά δίκτυα και τις επιχειρήσεις. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο μελετιόνται οι επιχειρήσεις Coca - Cola, Dove, Calvin Klein, Domino's pizza και Starbucks και πως χρησιμοποιούν σαν στρατηγική τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσιάζονται τα προφίλ των επιχειρήσεων ως εικόνα και επίσης αναφέρονται και τα οφέλη που έχουν από την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.