Πως χρησιμοποιούνται οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο στο κλάδο της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Πως χρησιμοποιούνται οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο στο κλάδο της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Φρυδά, Ειρήνη

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του κλάδου της Πολιτικής Επικοινωνίας (Π. Ε.) και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση των Δημοσίων Σχέσεων (Δ. Σ.). Η έρευνα θα ξεκινήσει με την εξέταση του κλάδου στον Ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Στη συνέχεια, θα εστιαστεί στην εμφάνιση και την εξέλιξη της χρήσης των Δ.Σ. ως σημαντικού παράγοντα δημιουργίας και διατήρησης μιας καλής και επιτυχημένης εικόνας των πολιτικών προς το κοινό. Τέλος, μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, τα επιστημονικά περιοδικά, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εφημερίδων και τις προσωπικές συνεντεύξεις με ανθρώπους που δουλεύουν σε εταιρίες προώθησης της πολιτικής επικοινωνίας, θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί η συμβολή των Δ.Σ. στην ενίσχυση της δημοτικότητας των πολιτικών προσώπων, στην αύξηση της απήχησης των πολιτικών κομμάτων και εν τέλει στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.