Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τσαρτσαράκη, Θεοδώρα

Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναλύονται οι γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιβολή φόρου, στο δεύτερο εξετάζεται η αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων και στο τρίτο κεφάλαιο ο προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι κατηγορίες εισοδήματος οι οποίες είναι: το εισόδημα από ακίνητα, το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η προκαταβολή φόρου και τέλος η διαδικασία βεβαίωσης του φόρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.