Οι ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

Κωνσταντινίδου, Αικατερίνη

Η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών, εισαγωγών και εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων με τις χώρες της Ν.Α Ευρώπης αποτέλεσε το κίνητρο για την ενασχόληση της εξαγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Η εργασία που ακολουθεί βοηθά στο να γίνουν κατανοητές οι κινήσεις που πραγματοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, στην έννοια της πολυεθνικής επιχείρησης, στις μορφές των άμεσων ξένων επενδύσεων και στα κίνητρα για την πραγματοποίηση τους. Επίσης, γίνεται μια παρουσίαση των κινδύνων που αντιμετωπίζονται στις άμεσες ξένες επενδύσεις, στην εισροή τους στα Βαλκάνια και στους προσδιοριστικούς τους παράγοντες. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας με χώρες των Βαλκανίων, οι θετικές επιπτώσεις τους, οι αρνητικές και οι κίνδυνοι που επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έντονη παρουσία του χρηματοπιστωτικού τομέα και η διείσδυση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της πτυχιακής γίνεται η αναφορά στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες από τις κινήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν έντονη παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων. Κλείνοντας, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια παράθεση συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από την μελέτη της βιβλιογραφίας, της βιβλιογραφικής ερευνάς και από την επεξεργασία υλικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.