Η εμπράγματη ασφάλεια κατά τον αστικό κώδικα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η εμπράγματη ασφάλεια κατά τον αστικό κώδικα

Κυροπούλου, Ευαγγελία

Παρότι το εμπράγματο δίκαιο χαρακτηρίζεται συνήθως ως στατικό δίκαιο, σε αντίθεση με το ενοχικό που από τη φύση του βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό και στον χώρο του εμπράγματου δικαίου έντονη κινητικότητα, νομοθετική και νομολογιακή. Η δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος ( και) με μέσα του εμπράγματου δικαίου, η αύξηση του ενδιαφέροντος για το γειτονικό δίκαιο στην εποχή μας, η αναζωογόνηση της συζήτησης για τα όρια και την έκταση προστασίας της ιδιοκτησίας, η νομολογιακή διάπλαση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η αναμόρφωση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρήση και διαχείριση του κοινού πράγματος, η αναγνώριση νέων ιδιαίτερων μορφών κυριότητας (κάθετη ιδιοκτησία, πολυιδιοκτησία), η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την κτήση ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, η αναγνώριση της εξασφαλιστικής μεταβίβασης της κυριότητας κινητού ως άλλης μορφής εμπράγματης ασφάλειας, η διάπλαση από τη νομολογία και την επιστήμη της προσδοκίας κυριότητας σε προστάδιο κυριότητας για το οποίο εφαρμόζονται κατά αναλογία οι διατάξεις για την κυριότητα, είναι μερικά από τα θέματα, που επεξεργάζεται το εμπράγματο δίκαιο, έτσι ώστε να γίνουν και εργαλεία χρήσιμα για την πράξη. Επίσης, η ανάλυση γενικά για το εμπράγματο δίκαιο και ειδικά για την εμπράγματη ασφάλεια (ασφάλεια των συναλλαγών), επιδιώκει δύο σκοπούς: Διδακτικό και Επιστημονικό. Ο πρώτος συνίσταται για να δοθεί στους φοιτητές της νομικής ένα εγχειρίδιο, στο οποίο να αναλύονται κατά τρόπο απλό, κατανοητό και μεθοδικό οι έννοιες και οι θεσμοί του εμπράγματου δικαίου. Ο δεύτερος είναι να εκτεθεί το εμπράγματο δίκαιο όπως έχει εξελιχθεί σήμερα κάτω από την επίδραση της βιοτικής πραγματικότητας. Διότι ο νομικός πρέπει να έχει πάντοτε προ οφθαλμών την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ δικαίου και ζωής. Προ πάντων πρέπει να αντιμετωπίζεται το δίκαιο όχι μόνο ως σύστημα εννοιών αλλά κυρίως ως τμήμα της ζωής. Τέλος, ο νόμος και η επιστήμη δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά προσπάθειας του ανθρώπου, να επιλύσει τα προβλήματα της ζωής και να μπορεί να έχει καλύτερη συμβίωση. Εντέλει, εξηγείται αφ’ ενός η εξάρτηση του δικαίου από τους κοινωνικούς παράγοντες και αφ’ ετέρου η διαμόρφωση των κοινωνικών παραγόντων δια του δικαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.