Κριτική παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας του ομίλου vivartia σε Ελλάδα και Κύπρο: έμφαση στις επωνυμίες Goody’s, Χαραλαμπιδης και Κρίστης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κριτική παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας του ομίλου vivartia σε Ελλάδα και Κύπρο: έμφαση στις επωνυμίες Goody’s, Χαραλαμπιδης και Κρίστης

Παρμάξη, Νίκη

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η εταιρική ταυτότητα της εταιρίας τροφίμων Vivartia με έμφαση στις επωνυμίες Goody’s, Χαραλαμπίδης και Κρίστης σε Ελλάδα και Κύπρο. Ό όρος εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει την εταιρική συμπεριφορά (πώς συμπεριφέρεται δηλαδή η κάθε εταιρία εσωτερικά, στο προσωπικό της και εξωτερικά, στην κοινωνία και τους καταναλωτές), την εταιρική επικοινωνία (τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων, τη στρατηγική Marketing της κάθε εταιρίας, τους τρόπους επικοινωνίας με το προσωπικό και τους πελάτες της) και τέλος την οπτική παραστατική εικόνα (η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό προϊόντων, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το γραφικό σχεδιασμό). Στην αρχή της εργασίας θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του όρου εταιρική ταυτότητα για την καλύτερη κατανόησή του. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το κεφαλαίο της μεθοδολογίας όπου θα αναφερθεί η μέθοδος της έρευνας που θα ακολουθηθεί, για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και τον τρόπο ανάλυσής τους. Έπειτα θα μελετηθεί η εταιρική ταυτότητα της επωνυμίας Goody’s στα 30 πρώτα χρόνια ύπαρξης των Goody’s, θα ακολουθήσει για το έτος 2009 στην Ελλάδα και τέλος για το έτος 2009 στη Κύπρο. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναδρομή στη δημιουργία των εταιριών Κρίστης και Χαραλαμπίδης και μετά η παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητάς τους σήμερα σαν επωνυμίες προϊόντων ένα χρόνο μετά την ένταξη τους στον όμιλο εταιριών Vivartia. Στο τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της εργασίας με κυριότερη έμφαση στις διαφορές της εταιρικής ταυτότητας των εστιατορίων Goody’s σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά και στις διαφορές και τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις επωνυμίες Κρίστης και Χαραλαμπίδης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Επιχειρηματικότητα
Εστιατόρια, ταβέρνες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.